Servis robotických systémů

Naše společnost provádí servisní práce na robotických systémech dle aktuální potřeby v rozsahu:

provádění záručního a pozáručního servisu robotických systémů

provádění servisu a periodické opravy robotických systémů v odstávkách

údržba a opravy zprovozněných robotických systémů

zaškolení provozního personálu a obsluh robotických systémů